Fabu Financiële Diensten BV

Marnixlaan 99

3552 HC Utrecht

 

030-244 47 66

fabu@planet.nl

 

Openingstijden :

Ma t/m Vrij

van 09:00 - 17:00

 

Dienstenwijzer FABU

Route naar Fabu

Startende Ondernemer

Wanneer u begint met ondernemen, komen veel zaken op u af als startende ondernemer. Inschrijvingen, diverse verzekeringen, rechtsvormen en belastingzaken. Het is dus goed u als starter goed voor te bereiden op het ondernemerschap.

Inschrijvingen:

Als startende ondernemer dient u zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Sinds kort wordt vanuit de Kamer van Koophandel ook de inschrijving bij de belastingdienst verzorgt voor wat betreft de omzetbelasting.

Voor de loonbelasting dient u zich wel apart in te schrijven bij de belastingdienst.

Verzekeringen:

Als startende ondernemer komende onder andere de volgende verzekeringen in beeld:

 

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
   
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
   
 • Motorrijtuigenverzekering
   
 • Goederentransportverzekerin

Onze specialisten op de afdeling verzekeringen informeren u graag hierover.

Rechtsvormen:

Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 • Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Deze rechtsvormen zijn:

 1. Eenmanszaak
 2. Vennotschap Onder Firma (VOF)
 3. Commanditair Vennootschap (CV)
 4. Maatschap
 • Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
 1. Besloten Vennootshcap (BV)
 2. Naamloze Vennotschap (NV)
 3. Coöperatieve Vereniging (Coöperatie)
 4. Vereniging
 5. Stichting

Wij helpen u graag op weg met al uw vragen hierover.


Copyright © 2014 Webmaster Fabu Financiële Diensten BV