Marnixlaan 99
3552 HC  Utrecht

030 - 244 47 66
info@fabu.nl

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:00

Plan uw route naar Fabu


Administratie

De financiele adminsitratie is van groot belang voor de ondernemer. Op ieder gewenst moment moet hij over de juiste informatie kunnen beschikken omtrent de rentabiliteit en financiele positie van zijn onderneming. De administratie mag daarom niet verwaarloosd worden.

Op administratief gebied kunnen wij het volgende voor u betekenen:


  1. Het verzorgen van de periodieke maand-, kwartaal- of jaarverwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiele gang van zaken van uw onderneming. Om altijd up-to-date te zijn om uw onderneming te kunnen sturen en beslissingen te nemen, voeren wij de administratie wel per maand in.
    Ongeacht of u per maand, kwartaal of per jaar btw-aangifte moet doen.


  2. De administrtie wordt bij ons op kantoor ingevoerd. Indien gewenst kunt u de administratie ook zelf invoeren met ons boekhoudprogramma via internet.
    Kanttekening hierbij is echter dat de ervaring leert dat klanten regelmatig verkeerde boekingen verwerken, waardoor wij langer bezig zijn met controleren.

  3. Het opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.

  4. Ieder kwartaal ontvangt u van ons een exploitatie-overzicht waarmee cijfers worden vergeleken met voorgaande perioden en/of branche cijfers.

  5. Het opstellen van budgetten, begrotingen en andere financiele analyses.