Marnixlaan 99
3552 HC  Utrecht

030 - 244 47 66
info@fabu.nl

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:00

Plan uw route naar Fabu


Startende Ondernemer

Wanneer u begint met ondernemen, komen veel zaken op u af als startende ondernemer. Inschrijvingen, diverse verzekeringen, rechtsvormen en belastingzaken.

Het is dus goed u als starter goed voor te bereiden op het ondernemerschap.

 

Inschrijvingen:

Als startende ondernemer dient u zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Sinds kort wordt vanuit de Kamer van Koophandel ook de inschrijving bij de belastingdienst verzorgt voor wat betreft de omzetbelasting.

Voor de loonbelasting dient u zich wel apart in te schrijven bij de belastingdienst.

 

Verzekeringen:

Als startende ondernemer komende onder andere de volgende verzekeringen in beeld:

  •  Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  •  Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  •  Motorrijtuigenverzekering
  •  Goederentransportverzekering

      Onze specialisten op de afdeling verzekeringen informeren u graag hierover.

 

Rechtsvormen:

Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvormen bent u met uw hele privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Deze rechtsvormen zijn:

* Eenmanszaak

* Vennootschap Onder Firma (VOF)

* Commanditair Vennootschap (CV)

* Maatschap

 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Bij deze rechtsvormen bent u met uw prive-vermogen niet aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Deze rechtsvormen zijn:

* Besloten Vennootschap (BV)

* Naamloze Vennootschap (NV)

* Commanditaire Vereniging (CV)

* Vereniging

* Stichting

Wij helpen u graag op weg met al uw vragen hierover.