Marnixlaan 99
3552 HC  Utrecht

030 - 244 47 66
info@fabu.nl

Openingstijden :
Maandag t/m Vrijdag
09:00 - 17:00

Plan uw route naar Fabu


Dienstenwijzer Fabu

Dienstenwijzer Fabu Financiële Diensten BV.

 

 

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres                                  Bereikbaarheid

Fabu Financiële Diensten BV             Telefoon : 030 - 244 47 66

Marnixlaan 99                    

3552 HC Utrecht                                 Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet : www.fabu.nl

                                              

Wij hebben een open kantoor, dat wil zeggen dat u tussen 09:00 en 17:00 uur altijd kunt binnenlopen. Wilt u een afspraak maken? Dat kan en wel zo prettig, u weet dan zeker dat u direct bij de juiste persoon terecht kunt. Indien nodig kan dit ook buiten kantoortijd om.

Wilt u een afspraak maken, bel of mail dan naar ons kantoor.

Over ons

Fabu Financiële Diensten BV is opgericht op 31 december 1968

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011131

Registratie Kamer van Koophandel

Ons kantoor is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30124520

 

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

 • Schadeverzekeringen
 • Levensverzekeringen en hypotheken
 • Aan- en verkoop van uw woning
 • In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van Spaarrekening Eigen Woning enLijfrentespaarrekening.

Tevens heeft ons kantoor een MKB- afdeling. Hier kunt u terecht voor:

 • Invoeren van de administratie, tevens loonadministratie
 • Aangiftes omzetbelasting en loonbelasting
 • Opstellen jaarstukken
 • Aangifte inkomstenbelasting, zowel particulieren als ondernemers

 

 

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de volgende onafhankelijke klachteninstantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

070-3338999

 

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaaldebanken of hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijenvoeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Ons personeel werkt alleen op basis van een vast salaris, waardoor er geen provisieprikkel is in het juist adviseren

 

Wat verwachten wij van u?

 • Dat u de juiste gegevens aan ons verstrekt. Indien bij een schade onverhoopt mocht blijken dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan kan de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden de schade niet of gedeeltelijk vergoeden.
 • Dat u de stukken te allen tijde controleert.
 • Wijzigingen dient u direct aan ons door te geven.

Privacy

Uit hoofde van onze werkzaamheden beschikken wij over zeer persoonlijke gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Beëindiging relatie

U heeft te allen tijde het recht de relatie met Fabu te Beëindigen. Dit houdt niet in, dat uw verzekeringen ook worden beëindigd. Deze kunnen bij iedere gewenste adviseur worden ondergebracht. Ook Fabu houdt zich het recht voor om de relatie met u te beëindigen.